Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Rzeźba romańska

W Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie możesz zobaczyć kolekcję kopii najcenniejszych przykładów rzeźby romańskiej. Czy znasz te zabytki? Spróbuj odgadnąć, do którego z nich pasują poszczególne opisy (wpisz odpowiednią literę w zaznaczonych miejscach).


Zabytek pochodzi z kościoła Norbertanek w Strzelnie i ukończono go w XIII wieku. Przedstawia Triumfującego Chrystusa, a całość wieńczy zdobiona motywami roślinnymi archiwolta o kształcie trójliścia.

Punkty:  

Zabytek ten powstał w XII wieku. Jest w całości odlany z brązu i przedstawiono na nim sceny z życia św. Wojciecha. Oryginał znajduje się w katedrze gnieźnieńskiej i uważany jest za najcenniejszy z polskich zabytków romańskich.

Oryginalne obiekty znajdują się w kościele Norbertanek w Strzelnie i wykonano je z piaskowca na przełomie XII i XIII wieku. W całości pokryte są rzeźbami, które przedstawiają postaci ludzkie.Symbolizują ludzkie zalety i słabości. Takie detale w czasach romańskich bardzo rzadko zdobiono przedstawieniami postaci ludzkich - są to więc zabytki unikatowe w skali światowej!


 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

76%  

Następne

 
 

Lista lekcji