Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


Fot. Fot. Katedra w Gnieźnie, fot. Diego Delso,  CC BY-SA 4.0 

To nie przypadek, że Muzeum Początków Państwa Polskiego znajduje się właśnie w Gnieźnie. Jak sądzisz, jaką rolę odgrywało niegdyś to miasto?

Gniezno to pierwsza stolica Polski.

W Gnieźnie rozpoczęło się powstanie listopadowe.

Gniezno było ważnym ośrodkiem handlowym w XVIII wieku.

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

24%  

Następne

 
 

Lista lekcji