Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Portal, tympanon, archiwolta...

Romańskie kościoły dekorowano rzeźbą, która zazwyczaj przedstawiała motywy geometryczne lub roślinne. Bardziej skomplikowane sceny, w których pojawiały się postaci ludzkie, umieszczano przede wszystkim w tympanonach. Czym jednak był tympanon? A portal? Gdzie można w nim znaleźć archiwoltę? Przyjrzyj się ilustracjom i dopasuj do nich podpisy.
 

 

 

 

Portal kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, (fot. Dariusz Cierpiał, CC BY-SA 3.0), Tympanon fundacyjny ze Strzelna, (fot. Cancre, CC BY-SA 4.0)

 

 

Tympanon - pole pomiędzy drzwiami a archiwoltą portalu wypełnione dekoracją rzeźbiarską

Archiwolta - ozdobny łuk wieńczący portal

Portal - ozdobne, architektoniczne obramienie drzwi wejściowych

 

 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

71%  

Następne

 
 

Lista lekcji