Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katedra w Gnieźnie

Ta archiwolta zdobiła niegdyś portal (czyli ozdobne obramienie drzwi) katedry w Gnieźnie. To w niej odbyły się koronacje pierwszych królów Polski. 
Pierwszą świątynię wzniesiono w tym miejscu jeszcze w X wieku. Romański kościół ukończono w 1064 roku. 
W następnych wiekach katedrę wielokrotnie przebudowywano. Jak wygląda dzisiaj? Żeby się dowiedzieć uporządkuj fragmenty ilustracji.

Fot. Katedra w Gnieźnie, fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0 
 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

12%  

Następne

 
 

Lista lekcji