Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Znajdź Gniezno na mapie!

Państwo pierwszych Piastów powstało w Wielkopolsce - krainie w środkowo-zachodniej Polsce. To tam powstawały pierwsze grody. Największym miastem Wielkopolski jest Poznań. Czy potrafisz wskazać tę krainę na mapie współczesnej Polski? A czy potrafisz znaleźć Gniezno i Poznań?

Dopasuj odpowiednie litery:

 

Punkty:  

Wielkopolska (województwo)
Poznań
Gniezno

 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

29%  

Następne

 
 

Lista lekcji