Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Architektura w muzeum?

Budynki, wznoszone z nietrwałych materiałów, nie przetrwały niestety do naszych czasów. Wiemy o nich dzięki śladom odnajdywanym podczas wykopalisk. Czy wiesz, jak nazywa się dziedzina wiedzy, w której przeszłość człowieka poznawana jest na podstawie materiałów odkrywanych na ziemi, pod ziemią i w wodzie?

Punkty:  

Na szczęście nie wszystkie średniowieczne budynki wznoszono z materiałów tak nietrwałych jak drewno. Z kamienia i cegły budowano kościoły. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. Inne zostały zniszczone, ale ich fragmenty przetrwały do dziś i można oglądać je w muzeach. Przykładem takiego zabytku jest właśnie kamienna archiwolta z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

47%  

Następne

 
 

Lista lekcji