Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

We wczesnośredniowiecznym grodzie
Na ilustracji poniżej możesz zobaczyć, jak wyglądał wczesnośredniowieczny gród w Gnieźnie w X wieku. Co widzisz? Dopasuj podpisy do odpowiednich fragmentów zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Adi, CC-BY SA 4.0

Główna brama

Palatium - siedziba władcy

Wał obronny

Podgrodzie - osada budowana wokół grodu, zamieszkiwana przez pracujących w nim kupców i rzemieślników

Katedra

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

35%  

Następne

 
 

Lista lekcji