Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Styl romański i co dalej?

Uzupełnij tekst przeciągając odpowiednie słowa:

W   na ziemie dzisiejszej Polski dotarł nowy, zdobywający coraz większą popularność w całej   Europie styl architektoniczny. Wznoszone w nim budynki miały zupełnie inne proporcje, były bardziej   i strzeliste niż kościoły romańskie. Ich ściany przepruwano ogromnymi oknami, które zdobiono kolorowymi  . Okna i drzwi wieńczyły zazwyczaj łuki  . Uwagę zwracały także  , zdobione skomplikowaną konstrukcją   podtrzymujących ich ciężar. 

Dziś nazywamy ten styl stylem   lub po prostu gotykiem. Był on popularny w całej Polsce aż do  ! Znane zabytki gotyckie to na przykład Katedra na   i kościoły   w Krakowie oraz w Gdańsku.

mariackie

sklepienia

Wawelu

witrażami

średniowiecznej

gotyckim

żeber

ostre

smukłe

XVI wieku

XIII wieku


 

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

82%  

Następne

 
 

Lista lekcji