Kim był Władysław Jagiełło?

Domena publiczna

Władysław Jagiełło był neofitą - czyli człowiekiem świeżo nawróconym na nową religię. Jego wrogowie często zarzucali mu, że tylko udaje nawróconego na chrześcijaństwo, a w rzeczywistości pozostaje poganinem.
Tak Jan Długosz pisał o zwyczajach polskiego króla:  "wyrywał włosy z brody, i powplatawszy je między palce, wodą ręce obmywał. Zawsze nim z domu wyszedł, trzy razy obracał się wkoło, i słomkę na trzy części złamaną rzucał na ziemię: nauczyła go tego matka [?] ale dlaczego i w jakim celu to czynił, nikomu za życia nie chciał powiedzieć".

Zastanów się, co mógł zrobić Jagiełło, żeby przekonać ludzi, że naprawdę jest chrześcijaninem. Zaznacz właściwe odpowiedzi.

PrawdaFałszPytanie
fundować kościoły i klasztory
brać czynny udział w chrystianizacji Litwy
wyzywać na pojedynek każdego kto zarzucił mu pogaństwo
prosić papieża, żeby przekonał możnych polskich o jego szczerej wierze
chodzić na pielgrzymki
często uczestniczyć w mszach
codziennie czytać Biblię

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

80%  

Następne

 
 

Lista lekcji