Kim był Władysław Jagiełło?

15 lutego 1386 roku Jagiełło przyjął chrzest, a wraz z nim imię Władysław. W tym samym miesiącu odbył się jego ślub z Jadwigą, a 4 marca został koronowany na króla Polski.

Przeczytaj fragment kroniki Jana Długosza i odpowiedz na pytania.

Domena publiczna

"Tam w obecności i na oczach najszlachetniejszej swej małżonki, królowej Jadwigi, nową koroną, zrobioną wcześniej ze złota i klejnotów - starą bowiem, używaną dawniej, król Węgier i Polski Ludwik przewiózł na Węgry, zapobiegając temu, żeby nikt inny prócz jego potomstwa nie został następcą na tronie polskim - został koronowany i namaszczony na króla przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzętę (Bodzanta), w asyście biskupa krakowskiego Jana i poznańskiego Dobrogosta. On pierwszy spośród Litwinów osiągnął u Polaków i za ich poparciem w jednym i tym samym czasie trzy największe zaszczyty, co według mnie nie spotkało nikogo z jego przodków, chrzest święty, bardzo znakomite małżeństwo i sławną koronę".

Pisząc o "sławnej koronie" Długosz miał na myśli:

nową koronę przygotowaną na koronację Jagiełły

objęcie przez Jagiełłę władzy w Polsce

objęcie przez Jagiełłę władzy na Litwie

Poprzednikiem Jagiełły na polskim tronie był:

Ludwik Andegaweński

arcybiskup Bodzęta (Bodzanta)

biskup Dobrogost

Władysław Jagiełło został koronowany w:

Gnieźnie

Krakowie

Poznaniu

Władysław Jagiełło:

był wcześniej królem Węgier

był pierwszym Litwinem zasiadającym na tronie polskim

sam koronował się na króla Polski

Bardzo dobrze. Władysław Jagiełło poprzez koronację na króla Polski dołaczył do grona władców, z którymi liczono się w Europie. Jego dalsze postępowanie pokazało, że był nie tylko dobrym politykiem ale i zręcznym wodzem

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji