Kim był Władysław Jagiełło?

Jednym z największych problemów, przed którymi stanął Jagiełło, była kwestia stosunków z Krzyżakami. Zatarg Krzyżaków z Polską i Litwą trwał już od wielu dziesięcioleci. Krzyżacy regularnie najeżdżali ziemie polskie i litewskie.
W latach 1409 - 1411 doszło do tzw. wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, w której wojska polsko-litewskie pokonały przeciwnika w bitwie pod Grunwaldem, a kilka miesięcy później również pod Koronowem.
Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem wojska dowodzone przez Jagiełłę udały się w kierunku Malborka, zajmując po drodze m. in. Olsztyn. Po 10 dniach - 25 lipca 1410 roku rozpoczęło się oblężenie Malborka trwające prawie 2 miesiące. Twierdzy nie udało się jednak zdobyć, ponieważ Krzyżacy zdążyli przygotować się do jej obrony, posiadali też zapasy mogące starczyć na 2 lata.

Przyjrzyj się mapie. Odnajdź Grunwald i prześledź trasę wędrówki wojsk Jagiełły w kierunku Malborka. Zastanów się, czy wojska polsko-litewskie mogły dotrzeć pod Malbork szybciej, niż w 10 dni. Weź pod uwagę, że trasa liczyła około 200 kilometrów, a armie średniowieczne poruszały się z prędkością 20-30 kilometrów dziennie.


CC BY SA 4.0

 

Wybierz jedną z odpowiedzi:

wojska Jagiełły dotarły pod Malbork w najkrótszym możliwym czasie

wojska Jagiełły mogły dotrzeć pod Malbork dużo szybciej

 

Bardzo trudno rozstrzygnąć dzisiaj czy wojska Jagiełły mogły pojawić sie pod Malborkiem szybciej czy też zjawiły sie tam w najkrótszym możliwym czasie. Trzeba pamiętać, że armia nie zawsze mogła iść na skróty i potrzebowała dobrych dróg, aby ciągnąć ze sobą wozy z zaopatrzeniem i żywnoscią i bezpiecznie prowadzić konie. Po drodze odbijano również miasta z rąk krzyżackich - chociaż te poddawały sie bez większego oporu. Można spotkać się z twierdzeniem, że Jagiełło celowo opóźniał marsz pod Malbork, aby nie zniszczyć Państwa Krzyżackiego do końca ponieważ obawiał się, że sukces ten wzmocni Polskę, a osłabi jego ojczystą Litwę. Nie wiemy jednak do końca ile w tym prawdy

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

60%  

Następne

 
 

Lista lekcji