Kim był Władysław Jagiełło?

Domena publiczna

 

 

A teraz oceń Władysława Jagiełłę jako władcę. Wybierz odpowiedzi Twoim zdaniem właściwe.

 

 

 

 

 

Władysław Jagiełło:

troszczył się głównie o Litwę, a Polska była dla niego na dalszym planie.

jako władca stojący na czele unii troszczył się po równo o Polskę i Litwę.

liczyła się dla niego przede wszystkim Polska.

Władysław Jagiełło:

tylko udawał nawróconego, w rzeczywistości prawdopodobnie nadal był poganinem.

przeszedł na chrześcijaństwo i był jego wyznawcą, chociaż być może zachował niektóre dawne zwyczaje.

całkowicie zerwał z dawną religią, a oskarżenia względem niego o pogaństwo są niesłuszne.

Władysław Jagiełło:

specjalnie opóźniał marsz pod Malbork, aby całkowite zwycięstwo nad Krzyżakami nie dało Polsce przewagi nad Litwą.

być może mógł doprowadzić swoje wojsko pod Malbork szybciej, jednak opóźniły go różne okoliczności niezależne od niego.

dotarł pod Malbork najszybciej jak się dało i był zdecydowany pokonać Krzyżaków do końca.

Władysław Jagiełło:

był człowiekiem o niskiej kulturze i nigdy nie pozbył się złych manier.

był człowiekiem odmiennej kultury jednak starał się zrozumieć i dostosować do kultury polskiej.

był człowiekiem, który całkowicie porzucił swoją kulturę na rzecz kultury polskiej.

 

Twoja ocena Władysława Jagiełły jest bardzo surowa. Warto przemyśleć czy aby na pewno masz we wszytkim rację. Pamiętaj: Jagiełło był człowiekiem, który znalazł się w nowym dla niego świecie i musiał zmagać sięz naprawdę trudnymi problemami

Twoja ocena Władysława Jagiełły jest wyważona. Dostrzegasz różne strony jego panowania i trudności z jakimi się spotykał. Na pewno warto bliżej przyjrzeć się różnym jego działaniom

Wydaje się, że przeceniasz Władysława Jagiełłę. Pamiętaj, że był on człowiekiem, który znalazł się w kraju o innej kulturze i zapewne nie raz trudno było mu zapomnieć o rodzinnej Litwie i jej zwyczajach. Na pewno warto jeszcze raz zastanowić się nas różnymi obszarami działaności Jagiełły

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

87%  

Następne

 
 

Lista lekcji