Kim był Władysław Jagiełło?

W drugiej połowie XIV wieku Państwo Krzyżackie stanowiło poważne zagrożenie zarówno dla Polski jak i Litwy. Dlatego oba kraje zaczęły planować sojusz. Kiedy w 1384 roku na tronie polskim zasiadła Jadwiga Andegaweńska i szukano dla niej męża, wybór padł na księcia litewskiego Jagiełłę. Zerwano zaręczyny Jadwigi z księciem Wilhelmem Habsburgiem, a rok później został wydany w Krewie akt, który był początkiem unii polsko - litewskiej.

Jagiełło miał zostać mężem Jadwigi i królem Polski, jednak wiązało się to z jego zobowiązaniami, jakie musiał na siebie przyjąć. Zostały one opisane w akcie unii w Krewie.


Domena publiczna

Spróbuj odgadnąć, do czego musiał zobowiązać się Jagiełło, aby objąć polski tron? Zaznacz wbrane  odpowiedzi, a przekonasz się czy masz rację.

W akcie unii w Krewie postanowiono, że:

PrawdaFałszPytanie
Jagiełło powinien się ochrzcić
Jagiełło powinien dokonać chrystianizacji Litwy
Jagiełło powinien na 2 lata wstąpić do zakonu, żeby dobrze poznać wiarę chrześcijańską
Jagiełło obiecał wypuścić polskich jeńców
Jagiełło powinien stoczyć pojedynek z Wilhelmem Habsburgiem o rękę Jadwigi
Wilhelm Habsburg powinien otrzymać odszkodowanie za zerwane zaręczyny
Jagiełło odzyska utracone przez Polskę ziemie w tym Pomorze Gdańskie
Litwa i Ruś (należąca do Litwy) zostaną przyłączone do Polski
Jagiełło na stałe przeprowadzi się do Polski

Bardzo dobrze! Jagiełło przyjał na siebie wiele zobowiązań. Najważniejszymi i najtrwalszymi z nich była chrystianizacja Litwy i unia polsko - litewska

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

47%  

Następne

 
 

Lista lekcji