Kim był Władysław Jagiełło?

Jak już wiesz, freski w kaplicy Świętej Trójcy ufundował król Władysław Jagiełło. Był to jeden z najsłynniejszych władców naszego kraju. Za jego panowania doszło do licznych zmian w Polsce.

Ciekawi Cię, jakim królem był Władysław Jagiełło? Obejrzyj film i odpowiedz na pytania.

Władysław Jagiełło pochodził z:

Polski

Litwy

Bizancjum

Zanim Jagiełło został królem Polski Wielkie Księstwo Litewskie było bardziej związane kulturalnie:

ze wschodem i Bizancjum

z zachodnią kulturą łacińską

z kulturą Wikingów

Zanim Jagiełło został królem Polski kraj, z którego pochodził, był:

państwem pogańskim

ochrzczony w obrządku katolickim

ochrzczony w obrządku prawosławnym

Władysław Jagiełło jako książę litewski:

miał fatalne maniery i budził oburzenie w Polsce

wzrastał w nieco innej kulturze niż polska i mógł budzić zaciekawienie w Polsce

niczym nie różnił się od Polaków

Litwini:

nigdy nie walczyli z Polską

organizowali najazdy na ziemie polskie

nie walczyli z Polską, bo interesowały ich zdobycze na Wschodzie

 

SŁOWNICZEK

KSIĘSTWA RUSKIE POLICHROMIA FRESK POGANIN BIZANCJUM CHRYSTIANIZACJA MALBORK COLLEGIUM MAIUS REKTOR NEOFITA

Powrót

 

33%  

Następne

 
 

Lista lekcji