Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego


Kopia rękopisu Mazurka Dąbrowskiego Józefa Wybickiego, domena publiczna

Tekst hymnu nawiązuje bezpośrednio do konkretnych wydarzeń z historii Polski. Treść niektórych zwrotek uległa zmianie od 1797 roku. Poniżej znajdziesz jego współczesną wersję. Połącz w pary poszczególne zwrotki z wydarzeniami historycznymi, o których opowiadają.

Przypomnienie rozbiorów Polski

Nawiązanie do Stefana Czarnieckiego walczącego z najeźdźcą w okresie potopu szwedzkiego.

Zaakcentowanie walki Legionów u boku generała Napoleona i nadziei na odbudowę państwa

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

 

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.

 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji