Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Walka o odzyskanie wolności była wynikiem rozbiorów Polski dokonanych w XVIII wieku przez trzech zaborców. Poniższa mapa przedstawia poszczególne etapy utraty przez Rzeczpospolitą kolejnych terytoriów. Czy  pamiętasz, które kraje dokonały rozbiorów? Wybierz prawidłową odpowiedź:

Rozbior Polski, mapa - wyk. Halibutt, SVG: ElCat CC BY-SA 3.0

 

Rozbiorów dokonały następujące państwa:

Rosja, Prusy i Chanat Krymski

Rosja, Prusy i Szwecja

Szwecja, Prusy i Austria

Rosja, Prusy i Austria

Austria, Prusy i Imperium Osmańskie

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

11%  

Następne

 
 

Lista lekcji