Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Sprawdź, ile udało Ci się zapamiętać z lekcji. Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami.

W 1797 roku we    powołano  . Ich dowódcą został  . Dla polskich żołnierzy   napisał   , która przeszła do historii pod nazwą   . Utwór nawiązywał w swojej treści do ważnych wydarzeń z historii Polski, m.in. do   oraz  . Po utworzeniu   legioniści stali się podstawą jego armii. Ministrem wojny został  , bratanek ostatniego  . Po upadku Napoleona Pieśń Legionów nie zniknęła, śpiewano ją podczas  . W odrodzonej Polsce oficjalnie została uznana za   narodowy.
O historii utworu opowiadają wystawy w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Znajduje się ono w dawnym   rodziny Wybickich, z której wywodził się autor  .

książę Józef Poniatowski

Józef Wybicki

Księstwa Warszawskiego

króla Polski

dworku szlacheckim

zrywów narodowych

tekstu

rozbiorów

Włoszech

Legiony Polskie

hymn

"Mazurek Dąbrowskiego"

pieśń hymniczną

Jan Henryk Dąbrowski

potopu szwedzkiego


 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

89%  

Następne

 
 

Lista lekcji