Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego


Salon w dworze Wybickich, fragment Wystawy w Muzeum Hymnu w Będominie

Na wystawie o rodzinie Wybickich można odnaleźć wiele ciekawostek o autorze hymnu i jego przodkach. Spróbuj odgadnąć, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe.

PrawdaFałszPytanie
Według rodzinnej opowieści, Wybiccy wywodzą się od wojskowego z Danii, który zaciągnął się na służbę króla Zygmunta Augusta.
Józef Wybicki urodził się w Będominie.
W szkole młody Józef Wybicki wzniecił uczniowski bunt z powodu surowości nauczycieli.
Rodzina Wybickich miała w zwyczaju spędzać każde lato Petersburgu.
W okresie upadku Rzeczpospolitej Wybicki przystąpił do konfederacji targowickiej, jednak potem brał udział w walkach z Rosją m.in. podczas insurekcji kościuszkowskiej.

 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

63%  

Następne

 
 

Lista lekcji