Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Do rozbiorów doszło podczas panowania ostatniego z władców Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wskaż jego portret i przyporządkuj odpowiednie imię i nazwisko.

OSTATNI KRÓL POLSKI

MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI

AUGUST II MOCNY

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

JAN III SOBIESKI

Portrety:
Autor nieznany, Michał Korybut Wiśniowiecki, XVIII wiek, ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, domena publiczna
Marcello Bacciarelli, Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym, 1764, ze Zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, domena publiczna
Louis de Silvestre, Portret króla Augusta II Wettina, ok. 1727, ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie, domena publiczna
Andreas Stech/Jerzy Szymonowicz-Siemiginowski/Daniel Schultz (?), Portret Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla Polski, ok. 1680-1690, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, domena publiczna

 

Portret: Józef Grassi, Portret księcia Józefa Poniatowskiego (po 1810r.), ze zbiorów zamku Królewskiego w Warszawie, domena publiczna

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

16%  

Następne

 
 

Lista lekcji