Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Po utracie niepodległości Polacy ujrzeli szansę na odzyskanie wolności we Francji i generale Napoleonie Bonaparte, który z sukcesem podjął walkę z tzw. koalicją antyfrancuską, do której należeli m.in. zaborcy Polski.  To właśnie wtedy, w 1797 roku w Lombardii, w północnych Włoszech, z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego utworzono Legiony Polskie walczące u boku Francuzów. Posługiwały się jednak własną symboliką podkreślającą ich polskie pochodzenie.
Przyporządkuj podpisy ilustracjom przedstawiającym symbole i postacie związane z Legionami.

Generał Jan Henryk Dąbrowski prowadzący Legiony

Sztandar Legionów Polskich we Włoszech

Generał francuski Napoleon Bonaparte

Mundur żołnierza Legionów Polskich

Fotografie:

1. Juliusz Kossak, Gen. Jan Henryk Dąbrowski na czele Legionów, ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu, 1882, domena publiczna
2. Żołnierz Legionów Polskich we Włoszech, fragment wystawy w Muzeum Hymnu w Będominie, fot. Mthiasrex, CC SA 3. 0
3. Louis Albert Guislain Bacler d'Albe, Portret generała Bonaparte 1796,XIX wiek,  domena publiczna
4. Sztandar 1 Legii Legionów Poslkich we Włoszech, fot, Mathaisrex, CC SA 3.0
    

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

21%  

Następne

 
 

Lista lekcji