Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Hymn Polski uległ zmianie od czasów powstania. Oryginalny tekst Józefa Wybickiego w niektórych zwrotkach miał inne słowa, na przykład:

 

Do pierwotnej części hymnu odwoływał się także Adam Mickiewicz w swoim dziele, którego tytuł poznałeś w poprzednim zadaniu. Wskaż w tekście "Pana Tadeusza" fragmenty, gdzie jest to widoczne. Zaznacz "prawda", jeśli dana zwrotka odnosi nawiązuje do hymnu lub "fałsz" - jeśli nie.

PrawdaFałszPytanie

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

74%  

Następne

 
 

Lista lekcji