Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Mimo porażki Napoleona i armii Księstwa Warszawskiego, pamięć o Legionach i ich pieśni przetrwała i towarzyszyła kolejnym pokoleniom Polaków próbującym odzyskać niepodległość walcząc z zaborcami. Obrazy ze zrywami narodowymi - przyporządkuj im podpisy.
 

Zaleski Marcin, Wzięcie Arsenału, 1831, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, domena publiczna

 

 

Powstanie Listopadowe - Wzięcie Arsenału

Polscy żołnierze z okresu powstania styczniowego

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

84%  

Następne

 
 

Lista lekcji