Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Jeśli zainteresował Cie temat, polecamy materiały dodatkowe:

HISTORIA: POSZUKAJ - Barwa i broń Legionów Dąbrowskiego:
https://historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,1484,obiekt_barwa_i_bron_legionow_dabrowskiego.html

HISTORIA: POSZUKAJ  - Napoleoński sojusznik, szabla polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie:
https://historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,787,obiekt_szabla_napoleonska.html

HISTORIA: POSZUKAJ - Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie:
https://historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,123,obiekt_pomnik_ksiecia_jozefa_przed_palacem_prezydenckim.html

Historia Legionów Polskich we Włoszech w pigułce:
https://zspotegowo.pl/images/materialynaukazdalna2020osiem/0/6c-8/Legiony-Polskie-we-W-oszech-skonwertowany.pdf

Publikacja na temat Pieśni Legionów z 1910 roku:
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/11201?id=11201&from=FBC 

Tu znajdziesz informacje na temat mundurów, organizacji i historii Legionów Polskich we Włoszech:
https://napoleon.org.pl/index.php/wojska-epoki-napoleonskiej/armia-ksiestwa-warszawskiego/501-legiony-polskie 

Strona Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, gdzie znajdziesz informacje na temat historii utworu:
http://www.mng.gda.pl/wystawy/losy-mazurka-dabrowskiego/ 

Informacje na temat Legionów w służbie Napoleona na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:
https://muzhp.pl/pl/e/1718/stworzenie-legionow-polskich-we-wloszech 

 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

100%  

KONIEC

 
 

Lista lekcji