Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego


Mapa Księstwa Warszawskiego, wyk. Mathiasrex, CC SA 3.0

Legiony Dąbrowskiego toczyły walki m.in. na terenie dzisiejszych Włoch. Część żołnierzy stała się później zaczątkiem armii polskiej, która stanowiła militarną siłę utworzonego w 1807 r. Księstwa Warszawskiego. Było ono związane unią personalną z Królestwem Saksonii. Oba kraje podlegały francuskiemu zwierzchnictwu. To właśnie w Księstwie książę Józef Poniatowski został zwierzchnikiem 1 Dywizji (warszawskiej). Dywizją 3 dowodził Jan Henryk Dąbrowski. Kto był dowódcą 2 Dywizji? Rozwiąż rebus, aby poznać imię i nazwisko trzeciego z generałów.  

Punkty:  


 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

32%  

Następne

 
 

Lista lekcji