Historia zapisana w muzyce
O Pieśni Legionów Dąbrowskiego

Napoleon Bonaparte  odniósł zwycięstwa, które pozwoliły mu sięgnąć po urząd I konsula, a następnie po cesarską koronę. Jednak po klęsce, jaką podniósł pod Moskwą koalicja antyfrancuska pokonała go w tzw. Bitwie Narodów pod Lipskiem, w której brali udział także Polacy, na czele z księciem Józefem Poniatowskim. Napoleona skazano na wygnanie i osadzono na wyspie Elbie. Udało mu się wrócić i ponownie zebrać wojsko, jednak poniósł ostateczną klęskę w bitwie pod Waterloo. Oznaczało to koniec jego potęgi, a zarazem marzeń Polaków o szybkim odzyskaniu niepodległości. Na części terenów Księstwa Warszawskiego w 1815 r. utworzono Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją, która w praktyce stała się jego zwierzchnikiem.
Jak potocznie nazywano Królestwo Polskie? Rozwiąż krzyżówkę, aby poznać odpowiedź. 
 

 

SŁOWNICZEK

UNIA PERSONALNA DYWIZJA KOALICJA ANTYFRANCUSKA INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA KONFEDERACJA TARGOWICKA FAKSYMILE

Powrót

 

79%  

Następne

 
 

Lista lekcji